Carcharias hopei
 
Carcharias hopei hypotodus robustus